FAQ - Patient Monitoring & Diagnostics

V: Waarom kunnen we niet eenvoudigweg één elektrode voor volwassen patiënten en één voor pediatrische patiënten hebben?
A: Met de hedendaagse ECG apparatuur zijn we nu in staat om meer accurate opnamen te maken en zelfs een diagnose voorstellen. Veel nieuwe toepassingen zoals opname van een gebeurtenis, worden meer gebruikelijk. Dit vereist een perfect spoor zonder artefacten en daarom een hogere kwaliteit en een optimaal elektrode ontwerp. Verder heeft het geen zin om een lange termijn elektrode te gebruiken voor een test die slechts 15 minuten duurt. En zelfs gedurende korte testen, zijn sommige patiënten in rust terwijl anderen oefeningen doen en zweten. Elk type toepassing vereist verschillende eigenschappen van de elektroden. Daarom biedt Ambu een verscheidenheid van meer dan 100 verschillende elektroden. 
 
V: Waarom worden de onbeschermde pinnen voor geleidesnoer elektroden niet meer gemaakt?
A: Ambu is opgehouden met de fabricage van onbeschermde geleidesnoeren tengevolge van EU bepalingen per 1 januari 1998 om gebruik na deze datum te voorkomen. Alle geleidesnoer elektroden moeten nu voorzien zijn van een veiligheidsconnector. Bel ons even als u advies of hulp nodig heeft om uw apparatuur naar de nieuwe connectors om te bouwen. 
 
V: Wat is het verschil tussen natte gel en vaste gel?
A: Ambu voorziet in zowel natte als vaste gel elektrodes afhankelijk van de specifieke behoefte. De natte gel heeft twee kenmerken die het superieur maakt t.o.v. standaard vaste gels. Maximaal huidcontact en de bekwaamheid om huidimpedantie snel te reduceren, helpen baseline drift voorkomen en verschaffen een snel en accuraat ECG spoor. Onze huidvriendelijke vaste gel brengt huidreacties tot een minimum terug, maakt het makkelijk om elektroden te verwijderen zonder gevoelige huid te beschadigen en maakt het mogelijk om sommige types elektroden te herplaatsen. 
 
V: Wat maakt de excentrische connectors op Ambu ECG elektrodes zo speciaal?
A: De twee voornaamste redenen om een excentrische elektrode te gebruiken zijn om bewegingsartefacten tot een minimum te beperken en drukken op de patiënt te voorkomen bij het aansluiten van de kabel. Wist u dat u dezelfde elektrode kunt gebruiken wanneer de patiënt van de operatiekamer naar de recoverykamer verplaatst wordt? Dat is omdat de Ambu ECG elektrode losgemaakt kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het signaal. 
 
V: Zijn alle Ambu ECG elektrodes latexvrij?
A: JA, alle Ambu elektrodes zijn volledig latexvrij. 
 
V: Hoe stel ik vast welk (onder) deel nummer te bestellen?
A: Alle Ambu ECG elektrodes gebruiken dezelfde terminologie bij de omschrijving van individuele producten. Het product bestaat uit vier belangrijke componenten:
Het feitelijke elektrode type b.v. R, M of NF
De lengte van het geleidesnoer
Het type connector
Het aantal elektrodes per zakje
Voor kleurencode geleidesnoeren is het achtervoegsel "US" of "EU" toegevoegd. Enige voorbeelden: referentie nummer R-00-S/10 betekent een R elektrode met klikconnector en 10 elektrodes per zakje. Referentie nummer BR-50-K/3 is een BR elektrode met een 50 cm geleidesnoer, een K connector en 3 elektrodes per zakje. 
 
V: Waarom zijn de tab elektrodes alleen verkrijgbaar met vaste gel?
A: Tab elektrodes zijn feitelijk nu verkrijgbaar in zowel natte als vaste gel uitvoeringen. Ambu Blue Sensor SU - de eerste tab elektrode met natte gel - is recent geïntroduceerd in het Ambu ECG elektrode assortiment. Ambu Blue Sensor SU heeft alle kenmerkende voordelen van Ambu ECG elektrodes: excentrische connector, geen bewegingsartefacten, natte gel, snelle reductie van huidimpedantie, goede signaal kwaliteit etc. Ambu Blue Sensor SU wordt geschikt gepresenteerd op een kaart van 10 elektrodes, hetgeen hanteren snel en gemakkelijk maakt. Indien u verdere informatie benodigt, raadpleeg dan ECG in rust in de product informatie sectie of neem contact op met uw locale Ambu kantoor. 
 
V: Hebben alle elektrodes dezelfde kleefstof?
A: Bij Ambu maken we onderscheid tussen high tack (onmiddellijk aankleven) en high adhesive (langdurige aankleving). De elektrodes die we aanbevelen voor ECG in rust hebben high tack kleefstof terwijl de elektrodes voor Holter of Gebeurtenis een kleefstof hebben die verzekert dat de elektrode gedurende lange tijd stevig op zijn plaats blijft. 
 
V: Waarom zijn er verschillende steunmaterialen?
A: Dit is het gevolg van verschillende toepassingseisen. Het steunmateriaal van de elektroden, dat gedurende lange tijd op zijn plaats moet blijven, moet toelaten dat de huid gedurende de hele procedure kan ademen. Elektrodes voor spoedeisende hulp moeten weerstand kunnen bieden aan zweet en andere vloeistoffen; voor dit gebruik hebben we waterproof steunmateriaal. 
 
V: Waarom is het belangrijk om niet in het midden van het oppervlak te drukken wanneer de Ambu ECG elektrodes toegepast worden?
A: Dit is omdat de meeste Ambu ECG elektrodes natte gel hebben. Om zeker te zijn van een goed signaal en stevige adhesie van de elektrode is het belangrijk dat de natte gel niet uitgeknepen wordt op de kleefstof. 
 

Ambu® Neuroline Oppervlakte Elektroden voor een enkele Patiënt.


Welke zal ik kiezen?
 
Een vaste gel elektrode of een elektrode met natte gel?
De vele verschillende onderzoeken binnen klinische neurofysiologie hebben ieder hun speciale vereisten voor elektrode eigenschappen. Daarom moet de keuze van het type elektrode gebaseerd zijn op de actuele opname omstandigheden.
 
Vaste gel elektrodes zijn vervaardigd van zachte en flexibele materialen die ze geschikt maken voor onderzoeken van kinderen zowel als voor gebruik op het gezicht nabij de ogen of oren. Verder zijn de elektroden herplaatsbaar wat ze zeer kostenbesparend maakt in gevallen waar registraties vanaf verschillende plekken van dezelfde patiënt gemaakt worden, bij voorbeeld bij Zenuwgeleidingstudies. De kleefkracht van een vaste gel is niet zo sterk als van het kleefmateriaal dat gebruikt wordt op een natte gel elektrode. Dit wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door het feit dat de elektrode over het gehele oppervlak kleeft en niet slechts rondom de sensor. Bij gebruik van vaste gel elektroden, is het belangrijk de huid zorgvuldig voor te bereiden voordat de elektrode geplaatst wordt.
 
Natte gel elektrodes bereiken een sneller elektrisch contact vanwege het snelle 'natmaken' van de huid. De elektrode zal ook steviger op de patiënt plakken vanwege de acrylische kleefstof rondom de sensor, die dit type elektrode geschikt maakt voor langdurige onderzoeken. Deze elektrodes zijn echter niet herplaatsbaar. 
 
V: Waarom zijn er zoveel verschillende soorten elektrodes in het Neurologie programma?
A: Het kan verwarrend lijken met de vele verschillende soorten elektroden en varianten in het Neuroline programma. Echter, bij het samenstellen van het product programma, hebben we getracht de vraag van de markt in aanmerking te nemen. De vele verschillende neurologische onderzoeken vereisen verschillende elektrode eigenschappen. Bij voorbeeld:
Hoe lang moeten zij aan de patiënt kleven?
Moeten zij in staat zijn om op moeilijke plekken van het lichaam te kleven?
Moeten zij herplaatsbaar zijn?
Moet het geleidesnoer rechtstreeks op de apparatuur aangesloten worden of wordt een patiëntkabel gebruikt?
Verder geven sommige klanten de voorkeur aan natte gel, terwijl anderen bij voorkeur met vaste gel werken. 
 
V: Waarom zijn geleidesnoeren met onbeschermde pinnen niet langer in het programma?
A: Er zijn enkele ongelukken opgetreden, veroorzaakt doordat er onbeschermde pinnen aangesloten werden op stroomhoudende contacten. Om dergelijke ongelukken in de toekomst te vermijden heeft de FDA in de V.S. geleidesnoeren met stekkers van onbeschermd metaal verboden. Om aan deze nieuwe voorschriften voor stekkers te voldoen, hebben we alle elektroden met onbeschermde pinnen uit ons programma geschrapt. We leveren nu uitsluitend geleidesnoeren met veiligheidsconnectors.
 
V: Hoe vaak kunnen vaste gel elektroden herplaatst worden?
A: Verscheidene factoren bepalen dit, zoals voorbereiden van de huid, soort huid en atmosferische vochtigheidsgraad. De praktijk leert dat onder optimale omstandigheden de elektrodes 3 tot 5 maal herplaatst kunnen worden. Met nadruk moet worden gesteld dat - om kruisbesmetting te voorkomen - de elektroden utsluitend op dezelfde patiënt herplaatst mogen worden. De kleefkracht is maximaal bij de eerste plaatsing van de elektrode en zal dan geleidelijk afnemen naar gelang het aantal keren dat de elektrode herplaatst is. Dit is het geval zelfs bij zorgvuldig voorbereiden van de huid.
 

 

EMG Naald Elektrodes

V: Is er enig verschil in de opnamekwaliteit tussen concentrische en monopalaire naalden?
A: Ja, er is verschil in de opname eigenschappen tussen een concentrische en een monopalaire naald.
 
In het concentrische ontwerp bevindt de draad van de elektrode zich in het lumen van de canule en is daarbij afgeschermd, waardoor een stabielere basislijn ontstaat. De canule schermt de draad af van oppikken van potentialen van fibers die zich achter de tip bevinden. De gevoeligheid van de concentrische EMG naald is daarom het grootst in de halve bol tegenover het schuine elliptische oppervlak.
 
Tengevolge van de asymmetrische gevoeligheidsfunctie zal de golfvorm van de geregistreerde potentialen variëren als de elektrode om zijn as gedraaid wordt.
 
Dit probleem wordt niet waargenomen met de asymmetrische monopolaire EMG naald. Echter, deze elektrode heeft een onstabielere basislijn (ruis) tengevolge van de niet afgeschermde draad en de afstand van de plaats van de referentie elektrode. Het is daarom waarschijnlijker om potentialen van zich op afstand bevindende motor units op te pikken.

Ambu® Neuroline Concentrisch

V: Kan Neuroline Concentrisch weer gesteriliseerd en opnieuw gebruikt worden?
A: Nee, naalden voor eenmalig gebruik mogen nooit voor een ander onderzoek hergebruikt worden. Bij gebruik van invasieve producten is het risico van door bloed overgedragen infecties en virussen van een patiënt op de andere aanmerkelijk groter dan bij producten die aan de huid kleven. Ernstige en in sommige gevallen ongeneeslijke ziekten kunnen op deze manier overgedragen worden en dit is een risico dat men heel serieus moet nemen. Daarom is het essentieel om zeker te stellen dat de naalden uitsluitend bij één patiënt gebruikt worden en onmiddellijk daarna weggegooid.
 
V: Waarom is de 30 Gauge naald slechts verkrijgbaar in 25 mm lengte?
A: Dit is alleen vanwege de mechanische kracht van de naald. Als de dunne naald langer was, zou hij buigen in een mate dat het voor de neuroloog onmogelijk wordt om de positionering van de elektrode volledig onder controle te houden. 
 
V: Passen Ambu Neuroline Concentric en Ambu Neuroline Monopolar op andere kabels?
A: Behalve op de Neuroline kabel, passen onze concentrische naalden op kabels van Nicolet en Meditec. Zij passen niet op kabels van Oxford Instruments (TECA/Medelec) of Medtronic (Dantec). Onze monopolar naalden accepteren uitsluitend onze eigen kabels. Passen de Ambu Neuroline kabels op alle monitors? De Neuroline kabel heeft een 5-polige DIN-connector die op alle moderne monitors past. Enige oudere apparatuur kan een speciale kabel benodigen. 

Ambu® Neuroline Monopolar 

V: Kunnen neurologen een ander merk als oppervlakte referentie elektrode gebruiken?
A: Ja, zij kunnen een ander merk referentie elektrode gebruiken. Maar voor de beste resultaten bevelen we Neuroline 710 met 10 cm. geleidesnoer als de referentie elektrode aan.
 
V: Zijn de referentie elektrodes en de monopolar naalden gescheiden aan de machine bevestigd met de touch-proof connector en stekker in de machine?
A: Ja, de monopolar naald en de referentie elektrode zijn gescheiden aan de machine bevestigd met een touch-proof veiligheidsconnector (J of K connector voor de oppervlakte elektrode en DIN 42 802 voor de monopolar naald). 
 
V: Waarom zijn de kabels slechts 76 cm (30”) lang?
A: Omdat de kabel voor de monopolar naalden niet afgeschermd is, functioneert hij als een antenne - hoe langer de kabel, hoe meer ruis.
 

Close