Strategie

De strategie van Ambu heet GPS Four en bevat een aantal ambitieuze doelstellingen voor de jaren 2009-2013.

GPS staat voor:

Global

Ambu wenst een wereldwijde onderneming te worden. Ambu zal dit doel bereiken voor 2013 met aanzienlijke concurrentievoordelen, de gecentraliseerde aanpak van de verkoop van het bedrijf, door de uitbreiding van onze produktie faciliteiten in Azië en door verbeterde efficiency.

Positioning

In 2013 zal Ambu een toonaangevende leverancier zijn van van gerichte en medisch-technische producten voor eenmalig gebruik voor ziekenhuizen en de reddingsdiensten.

Systems

Ambu zal in 2013 significante verbeteringen hebben uitgevoerd in efficiëntie door middel van het implenteren van een uitgebreid wereldwijd informatica systeem die de verkoop zal  ondersteunen en versterken, de productie, de innovatie en financiële verslaggeving.

De objectiven die Ambu voor 2013 wil behalen zijn:

 • Aanzienlijk stijging van het omzet
 • 15% verhoging van het EBIT-marge
 • Bekend staan als een innovatieve onderneming
 • Inferieure handelingingen/activiteiten en daarmee een vermindering van de netto werkkapitaal

Dit zullen wij bereiken met:

 • Het verhogen van Ambu's vermogen om andere en nieuwe produkten te ontwikkelen voor eenmalig gebruik om zich te onderscheiden met de concurentie
 • Rationalisering van de produktie door deze te centraliseren in Azië en aanzienlijke kosten te verlagen
 • Verbetering van de logistiek en systemen
 • De wereldwijde verkoop intensiveren
 • Investering in een wereldwijde computer-systemen
 • Investeren in de ontwikkeling van medewerkers
 • Overnames van bedrijven/produkten     

Ambu's vier actiegebieden

Op basis van winstgevende groei, meer innovatie en een verbeterede efficientie tot aan 2013, profiteerd Ambu van de voordelen van zowel de bestaande markten als de nieuwe marktkansen. Een bijzondere nadruk zal liggen op de volgende vier gebieden - de vier GPS punten:

GPS1: Produkten

Tot aan 2013, zal Ambu aanzienlijk meer produkten lanceren. De ontwikkeling van nieuwe produkten en produkt updates zullen zal plaatsvinden in Denemarken,China en Maleisië.

Het doel is om 30% meer omzet te maken door deze nieuwe produkten in het jaar 2013, ca. 5% van deze inkomsten worden geïnvesteerd in innovatie.

GPS2: Markten

Ambu versterkt zijn positie in de Verenigde Staten, EMEA en Azië.

De commerciële organisaties worden versterkt. Er zullen nieuwe gekwalificeerde sales managers worden aangenomen om de verkoop te bevorderen en het er zal gebruik worden gemaakt van efficiente hulpmiddelen en campagnes voor de verkoop.

De Amerikaanse markt is de grootste markt voor medische hulpmiddelen ter wereld, heeft een aanzienelijk potentieel voor groei, en Ambu zal deze marktpenetratie versterken. Ambu zal dan ook meer investeren, onder meer een nieuw voorraadbeheersysteem, verkoop en marketing en het introduceren van verschillende produkten. In dezelfde tijd zal Ambu actief zoeken naar de mogelijkheden van werven van produkten en het aangaan van partnerschappen.

In de Europese markt, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), blijft Ambu de efficiëntie verhogen van de omzet.

In de komende periode, Zal het samenwerken met distributeurs in Oost-Europa en de samenwerking met bestaande distributeurs worden ontwikkeld.

In de jaren tot aan 2013, zal ambu zich nadrukkelijker profileren en partnerschapsovereenkomsten aangaan in Azië.

GPS3: Efficiëntie

In elke afdeling van onze organisatie zullen alle projecten die worden uitgevoerd bestemd zijn voor de verbetering van het verkoopproces.

De implentatie van een nieuwe informatica systemen is reeds begonnen.

Met het oog op de kosten te verlagen en de efficiëntie verhogen, werd ook besloten om de gehele produktie door China en Maleisië uit te laten voeren. China zal een aldus het nieuwe competentiecentrum zijn voor alle het spuitgieten, terwijl Maleisië een competentiecentrum wordt voor elektroden en elektronische producten voor eenmalig gebruik.

GPS4: Overnames

Het doel is nog steeds om voor het einde van 2013, één of meer grote overnames die het marktaandeel in de produkten van Ambu te verhogen voor ziekenhuizen, klinieken, en de hulpdiensten.
 

Close