Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ambu heeft zich altijd gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen, het doel van Ambu doel is om echte waarde voor het bedrijf als voor de samenleving te creëren door middel van onze produkten en door het werken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door het structureren en de aansturing van deze inspanningen in de organisatie, werkt Ambu op een gerichte manier door het versterken van het verband tussen verantwoordelijk gedrag en de waarde van onze creatieve onderneming.

Ambu's bedrijf is onlosmakelijk verbonden met sociale verantwoordelijkheid. Dit is logisch, gezien Ambu's visie om levens te redden en de patiëntenzorg te verbeteren. Het werken met maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt ook bij het opbouwen van goede relaties met klanten en leveranciers, het verhogen van de productiviteit en het verminderen van afval, het verminderen van niet-financiële risico's en het verbeteren van de identiteit van het bedrijf en cultuur van de samenleving.

Gestructureerde werk Ambu met business-gedreven maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op de principes van Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties en kan worden onderverdeeld in drie algemene aandachtsgebieden, in het bijzonder relevant voor Ambu de inspanningen van:

 • Mensen en de gemeenschap
 • Milieu en produkten
 • Bedrijfsethiek

In 2009/10 werd een MVO-eenheid opgezet om te werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaande uit medewerkers van Sales en Marketing, Financieën, HR, communicatie, R & D en Operations. De unit rapporteert aan de Executive VP voor Finance, IT en Business Systems. De MVO-unit is verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling in de verschillende gebieden en doet verslag aan het Raad van Bestuur. Een keer per jaar, worden actieplannen gemaakt voor het komende jaar op basis van een MVO-workshops en vertegenwoordigers van de andere organisatie-eenheden binnen Ambu, alsook vertegenwoordigers van Ambu's dochterondernemingen. Bovendien komt de MVO-eenheid elk kwartaal bij elkaar indien nodig.

Onder verwijzing naar de drie algemene aandachtsgebieden, werd een Corporate Leidraad opgesteld in 2009/10, waarin negen aanbevelingen in zijn verwerkt voor het werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Ambu. Bovendien zijn de huidige inspanningen binnen deze gebieden in kaart gebracht, en zijn er specifieke actieplannen gemaakt voor toekomstige activiteiten.

Negen aanbevelingen voor Ambu's Corporate Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MENSEN EN DE GEMEENSCHAP

 

 

HET MILIEU EN DE PRODUKTEN

 

  BEDRIJFSETHIEK

Richtlijnen
1. Wij werken voor diversiteit en non-discriminatie op de arbeidsmarkt

2. Wij werken voor een veilige en gezonde werkomgeving

3. Wij verbieden het gebruik van gedwongen arbeid en kinderarbeid

4. We ondersteunen lokale onderwijs

 

Richtlijnen
5. Wij streven ernaar om de milieugevolgen in onze innovatie, produKtie-en distributieprocessen te verminderen

6. We gebruiken materialen efficiënt en streven ernaar om verpakking en verwerking van afval te optimaliseren

7. Wij werken om het energieverbruik te verminderen

 

Richtlijnen
 

8. We zijn vastbesloten om zich aan de wet-en regelgeving van de landen te houden waarin wij actief zijn. Bij gebrek aan voldoende wet-en regelgeving verwijzen we naar de erkende internationale normen en de industrie normen

9. Wij aanvaarden geen omkoping en andere vormen van corruptie

 

         

Acties en resultaten

 • Er worden inspanningen geleverd om de veiligheid van alle processen te verhogen, en het aantal werkgerelateerde ongevallen en verwondingen wordt gemeten.
 • Er worden leveranciers evaluaties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat gedwongen arbeid en kinderarbeid niet wordt gebruikt in het produktieproces.
 • In verband met de verplaatsing van de productie, heeft Ambu geïnvesteerd in het versterken van de vaardigheden van de werknemers die zijn ontslagen.
 
 • Acties en resultaten
 • Er is werk is besteed aan het ontwerp van verpakkingen en de keuze van verpakkingsmateriaal om de milieueffecten te verminderen in verband met het vervoer.
 • Investeringen zijn gemaakt in videoconferentie-apparatuur om de milieueffecten te verminderen in verband met een reis.
 • Er is een concept in gevoerd voor het printen en kopiëren om het aantal gemaakte afdrukken en kopieën te verminderen. Er is geïnvesteerd in IT-oplossingen en het optimaliseren van productie-apparatuur met het oog op het minimaliseren van het energieverbruik.
 

Acties en resultaten

 • Alle senior medewerkers hebben het bedrijf gedragscode ontvangen, en in de interne procedures van Ambu ligt de nadruk op de naleving van wet- en regelgeving.
         

 

Close