Privacyverklaring

 

Ambu doet zijn uiterste best om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Wij doen ons best alle toepasselijke wetten in verband met de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Dit Privacybeleid beschrijft de manieren waarop informatie over individuele personen door Ambu kan worden verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt, overgebracht en bij Ambu kan worden opgeslagen. 
Ambu kan deze Privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, modificeren of anderszins bijwerken. De meest recente toepasselijke versie is te allen tijde toegankelijk.

1. Gegevensbeheerder
Ambu A/S is de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens. (ANDER AMBU-BEDRIJF OP LOKALE WEBSITES IN ANDERE LANDEN INVOEGEN).
De Juridische afdeling van de onderneming beheert het programma met betrekking tot naleving van gegevensbescherming van Ambu. U kunt contact opnemen met de nalevingsfunctionaris op het volgende adres: dataprotection@Ambu.com

2. Verzamelde persoonsgegevens

U wordt altijd op de hoogte gebracht wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen. Ambu verzamelt mogelijk persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, woonplaats en het land waar u woont, uw persoonlijke identificatienummer, uw HCP ID-nummer (Health Care Professional, zorgverlener) (of iets dergelijks), IP-adres en productinteresses. In verband met de verzending van uw gegevens wordt altijd vermeld of de verzending vrijwillig is of noodzakelijk voor het uitvoeren van de gewenste actie.

Uw persoonsgegevens worden verzameld in een of meerdere van de onderstaande gevallen:
Wanneer u gebruik maakt van onze website Ambu.com of lokale Ambu-websites
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of contactgegevens invult om uitnodigingen, productinformatie of speciale aanbiedingen te ontvangen
Wanneer u onze producten koopt
Wanneer u een klantentevredenheidsenquête invult

Als u uw e-mailadres in meer dan één van de bovenstaande gevallen gebruikt, worden uw persoonsgegevens slechts op één plek verzameld en geregistreerd. Op die manier wordt uw informatie al opgeslagen en ontvangt u als het goed is niet meer dan eens hetzelfde marketingmateriaal van Ambu.

3. Gebruik van uw persoonsgegevens

Ambu gebruikt de persoonsgegevens die u levert voor:
Het mogelijk maken van contact met betrekking tot samenwerkingen
Statistieken
Aanmeldingen voor de nieuwsbrief
Het uitzenden van marketingmateriaal
Andere marketinginitiatieven
Het opslaan van uw persoonlijke voorkeuren 
Het aan u verzenden van servicecommunicaties via e-mail of sms

Merk op dat we uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het verzenden van marketingmateriaal als u uw expliciete toestemming hebt gegeven, tenzij de wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder uw voorafgaande toestemming. 

Ambu houdt statistieken bij over welke gebieden van de site onze gebruikers bezoeken en aan welke producten gebruikers de voorkeur geven. We gebruiken gegevens over hoe onze gebruikers navigeren en proberen aan de hand daarvan de website te verbeteren. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces geregistreerd. We kunnen echter nadat u onze site hebt verlaten niet zien waar u vandaan komt of waar u heen gaat op het internet. We verkopen geen informatie en maken anderszins geen informatie openbaar over hoe onze gebruikers navigeren en onze website gebruiken. We verkopen geen informatie over uw aankoopgeschiedenis aan derden en maken geen informatie over uw aankoopgeschiedenis aan derden openbaar.

4. Met wie Ambu uw persoonsgegevens mogelijk deelt
Om u de best mogelijke service te bieden, worden uw persoonsgegevens gedeeld onder de groepsentiteiten die hieronder worden vermeld tot de mate die noodzakelijk is om effectieve en gepersonaliseerde ondersteuning, assistentie, verkoop en contact voor marketingdoeleinden mogelijk te maken.

Groepsentiteiten: Ambu A/S en Ambu-groepsbedrijven en dochterondernemingen: Invendo Medical GmbH (Duitsland), Invendo Medical Inc. (Duitsland), Ambu Australia Pty.Ltd., Ambu Ltd. (UK), Ambu Sarl (Frankrijk), Ambu B.V. (Holland), Ambu India Private Limited, ETView Ltd. (Israël), Ambu s.r.l. (Italië), Ambu KK (Japan), Ambu Ltd. (China), Ambu (Xiamen) Trading Co. Ltd.(China), Ambu Sdn. Bhd.(Maleisië), Firma Ambu S.L. (Spanje), Ambu GmbH (Duitsland), Ambu Inc. (VS), King Systems Corp. (VS).
Uw persoonsgegevens worden openbaar gemaakt aan partners van Ambu die namens Ambu diensten verlenen (gegevensprocessor), bijvoorbeeld in verband met de uitzending van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, productinformatie en speciale aanbiedingen. Deze partners verwerken alleen de persoonsgegevens namens Ambu en in overeenstemming met de instructies van Ambu.
Bepaalde gegevens met betrekking tot uw aankoop van een product, inclusief uw contactgegevens en welke producten u hebt gekocht of in welke producten u interesse hebt, worden met uw lokale distributeur gedeeld. Zie de lijst met Ambu-distributeurs door het volgen van deze link. [insert link].
In het geval van een reorganisatie, de volledige of gedeeltelijke verkoop van Ambu, zal enige openbaarmaking in een dergelijke verband in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Uw persoonsgegevens worden, met uitzondering van de hierboven vermelde situaties, niet verkocht, gedeeld of anderszins gedistribueerd aan derden zonder uw toestemming, behalve in gevallen waarin Ambu verplicht is dit te doen vanwege een toepasselijke wet, rechterlijke beslissing of overheidsregulering, of als een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is voor de ondersteuning van enig crimineel of ander wetmatig onderzoek of procedure hier of in het buitenland.

5. Overdracht aan derde landen
Uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan derde landen, inclusief de VS. Ambu is standaard contractuele EU-clausules aangegaan om te zorgen dat voldoende garanties met betrekking tot de bescherming van de privacy en fundamentele rechten en vrijheden worden toegepast. Neem voor meer informatie contact op met Ambu.

6. Verwijdering van uw persoonsgegevens
Ambu zal uw persoonsgegevens verwijderen wanneer we ze niet langer hoeven te verwerken in verband met één of meerdere doeleinden die hierboven in paragraaf 3 uiteen zijn gezet. De gegevens worden echter mogelijk gedurende een langere periode in geanonimiseerde vorm verwerkt en opgeslagen.

7. Beveiliging
We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze hoge beveiligingsbeleidsnormen. Deze website beschikt over beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van de informatie onder ons beheer te voorkomen. We streven er dienovereenkomstig naar de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Eventuele patiëntengegevens zullen uitsluitend in een gepseudonimiseerde vorm worden verwerkt. 

8. Cookies
Ambu gebruikt cookies. U kunt meer over het gebruik van cookies lezen in ons Cookiesbeleid, te vinden via de volgende link: https://www.Ambu.com/cookies 

9. Links naar andere websites, etc.
Ambu's website bevat mogelijk links naar andere websites of geïntegreerde sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor de praktijken van dergelijke bedrijven in verband met het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, dient u de beleidsrichtlijnen van de eigenaars inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere relevante beleidsrichtlijnen te lezen. Op sommige Ambu-websites vindt u fora, prikborden, nieuwsgroepen enz. De informatie die u mogelijk in deze gebieden openbaar maakt, wordt openbaar en u moet altijd voorzichtig zijn met het openbaar maken van persoonlijke informatie. 

10. Uw rechten
U hebt te allen tijde het recht om op de hoogte te worden gebracht van de persoonsgegevens over u die wij verwerken, maar met bepaalde wetmatige uitzonderingen. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of blokkeren in overeenstemming met de regels. U hebt daarnaast het recht om informatie over u die u aan ons hebt geleverd, te ontvangen en het recht om deze informatie te laten verzenden naar een andere gegevensbeheerder (gegevensoverdraagbaarheid).
Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die we over u hebben vastgelegd, bijwerken, wijzigen of verwijderen, als u toegang wenst tot de gegevens die over u worden verwerkt of als u vragen hebt met betrekking tot de bovenstaande richtlijnen of als u beroep wilt aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: dataprotection@ambu.com
U hebt daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., 1300 København K of een gelijksoortige EU-gegevensbeschermingsinstantie binnen uw land/jurisdictie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en#dataprotectionauthorities

 

Close