Disclaimer

De Ambu website is gemaakt en word onderhouden in opdracht van Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Denmark, CVR nummer 6364 4919, TEL +45 7225 2000.

De inhoud van de Ambu website is uitsluitend aangeboden ter informatie en voorziet u niet van advies of aanbeveling van welke aard ook.

Getoonde produkten zijn mogelijk niet beschikbaar voor verkoop in alle landen, deze kunnen ook bekend zijn onder een andere naam. Neem contact op met uw lokale Ambu verkoopkantoor of distributeur voor alle beschikbare produkten in uw regio.

Beperkingen bij de opgegeven informatie

De informatie wordt verstrekt "as is" en Ambu geeft geen verklaringen op garanties, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet overtreding. Verder geeft Ambu geen gaaranties van welke aard met betrekking tot volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en de naleving van geldende wetten.

Aansprakelijkheid

Ambu is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel afkomstig van uw toegang of onmogelijke toegang van deze site of uw vertrouwen van onze informatie is ontstaan. Ambu wijst alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, bestraffende, en speciale of andere schade, gemiste kansen, gederfde winst of enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook. Deze beperking omvat schade of virussen die uw computerapparatuur kunnen beïnvloeden.

Alle links naar andere websites worden aangeboden voor uw gemak. Ambu heeft geen enkele verantwoordelijkheid of controle over de inhoud of de werking van dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van die inhoud of de werking ervan.

Ambu behoudt zicht het recht voor om, te wijzigen, vervangen of verwijderen van de inhoud of kan de toegang beperken of de distributie op deze site te alle tijde staken naar eigen oordeel.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is eigendom van Ambu en wordt beschermd door auteursrechten. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's afbeeldingen en produkten op deze site zijn wereldwijd beschermd, geen van deze materialen mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambu.

Niet commercieel gebruik

Het is echter wel toegestaan om materiaal van deze website te downloaden voor niet commercieel gebruik en persoonlijk gebruik als auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten worden gerespecteerd. Ambu aanvaardt dat alle Ambu handelsmerk gebruikt mag worden of bedoeld word in een niet-commerciële manier, wanneer de produkten of elementen van Ambu worden getoond of besproken.

Privacy en het gebruik van vragen en opmerkingen

Vragen, opmerkingen, suggesties of andere communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, of technieken mag u uit naar deze site of anderszins aan Ambu, elektronisch of op enige andere wijze, zijn op een niet-vertrouwelijk basis en zal het eigendom worden van Ambu, deze informatie kan Ambu zonder beperking gebruiken op elke manier en voor welk doel dan ook, in de ontwikkeling, produktie, en/of marketing van goederen of diensten van deze website en de inhoud van deze publicatie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de de Wetten van Denemarken.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bruikbaarheid en algemene gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ambu verzamelt geen informatie die afkomstig zijn uit deze cookies, deze informatie wordt niet intern of extern verspreid. Lees meer

Vragen of bezwaren

Voor meer informatie over de gegevens die Ambu heeft opgeslagen over u, neem dan contact op met Ambu. U kunt onjuiste gegevens gratis laten corrigeren of uw gegevens door Ambu niet meer te gebruiken.

Als u bezwaren heeft tegen de inhoud van deze website, neem dan contact op met Ambu, info@ambu.nl voor Nederland of info@ambubel.be voor Belgie.

Toepasselijk juridische rechten

Het gebruik van deze site is uitsluitend beheerst door het Deense recht met uitzondering van particulier internationale wetten, en geschillen in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze site mogen uitsluitend worden beslist door de Deense rechtbanken.

Close